T 085 047 80 00 I Amersfoort: 035 631 98 66 I Apeldoorn: 055 576 22 26 I Capelle a/d IJssel: 010 458 25 33

Persoonlijke contact, altijd helder inzicht

Kenmerkend voor onze werkwijze zijn persoonlijk contact en heldere afspraken. Ongetwijfeld vindt u het belangrijk om op elk gewenst moment een goed inzicht te hebben in de kosten en wilt u nauw betrokken zijn bij het (administratieve) proces. Anders dan de meeste andere advies- en administratiekantoren hanteren wij daarom een efficiënte werkwijze gebaseerd op:

  • Co-sourcing
    Bij deze beproefde samenwerkingsvorm is er een heldere verdeling van intern en extern te verrichten taken Hierdoor houdt u altijd contact met de activiteiten en ook het overzicht. Onze werkwijze gebaseerd op co-sourcing zorgt voor een beheersing en besparing van de kosten en komt bovendien ten goede aan de kwaliteit van uw administratie en uw efficiency.
  • Procesmanagement
    Activiteiten geven we schematisch weer in processen. Per proces maken we hele duidelijke afspraken over wie welke taken op zich neemt en welke rapportages en overige diensten er aan u geleverd zullen worden, waarbij u tevoren exact weet wat de (pakket)kosten zijn. Kortom, geen financiële verrassingen wat betreft onze diensten.

 

Efficiënte werkwijze I Referenties